METRYKA
Praca dla KIWISPORT | 2013

KONCEPCJA
W 2013 r. Polski Związek Piłki Nożnej zlecił agencji Kiwisport wykonanie nowej statuetki Pucharu Polski. Uczestniczyłem w pracach zespołu jako projektant oraz Art Director. Stworzyłem kilkanaście szkiców statuetki, spośród których został wybrany finalny projekt, następnie wykonałem wizualizacje i siatki trofeum. Poniższy film ukazuje proces powstawania Pucharu.

WYKONANA PRACA:
› szkice koncepcyjne
› siatka pucharu
› wizualizacja statuetki

Puchar Polski
Puchar Polski
Puchar Polski
Puchar Polski