METRYKA
Praca dla KIWISPORT | 2012

KONCEPCJA
Kalendarz 2013 siatkarskiej drużyny ukazał piękne zawodniczki w scenerii charakterystycznych miejsc Wrocławia.

WYKONANA PRACA:
› key visual/fotomontaże z 12 zawodniczkami
› layout karty kalendarza

kalendarz Impelu Wrocław 2013
kalendarz Impelu Wrocław 2013
kalendarz Impelu Wrocław 2013
kalendarz Impelu Wrocław 2013
kalendarz Impelu Wrocław 2013
kalendarz Impelu Wrocław 2013
kalendarz Impelu Wrocław 2013
kalendarz Impelu Wrocław 2013
kalendarz Impelu Wrocław 2013