DZIAŁALNOŚĆ UNABOMBERA…
… znaczy – grafika – polega na zmontowaniu niespodziewanie dobrego projektu w umówionym terminie
i z wystrzałowym efektem. Najgorsze, jeśli projekt okaże się niewypałem!

Jak powstaje grafika

Dlatego warto trzymać się kilku aksjomatów, których zrozumienie zagwarantuje powodzenie projektu.

Za kluczowe uznaję następujące 5 cech projektu:
+ WYRAZISTOŚĆ (wyróżenienie na tle konkurencji)
+ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (wobec klienta)
+ FUNKCJONALNOŚĆ (techniczna perfekcja)
+ KLAROWNY KOMUNIKAT (zrozumienie przez odbiorcę)
+ CZYSTA FORMA (zapamiętanie przez odbiorcę)

Rzecz jasna inaczej projektuję plakat, key visual czy logo. Jednak sam proces twórczy zawsze przebiega podobnie: najpierw prace koncepcyjne, następnie realizacja w programie graficznym, prezentacja przed klientem (wielki boom)
i na końcu wdrożenie. Zdradzę kilka szczegółów na przykładzie tworzenia logo.

PRACE KONCEPCYJNE
Najważniejszy i najbardziej pracochłonny etap powstawania projektu. Obejmuje stworzenie wizji marki klienta. Pracę rozpoczynam od poznania branży, w której funkcjonuje klient oraz analizę jego konkurencji.
Przy projekcie znaku graficznego gromadzę skojarzenia z daną marką, wykonuję kilkanaście szkiców, szukam oryginalnego rozwiązania.

Jak powstaje grafika

WYKONANIE
Przeniesienie idei na formę, doszlifowanie kształtu.
W obecnych czasach niewiele projektów funkcjonuje poza nośnikami cyfrowymi. Znaki wykonuję więc w programie do grafiki wektorowej, bo tylko taka forma umożliwia bezpiecznie korzystanie z nich.
Na tym etapie rozstrzyga się, czy znak będzie poprawny technicznie, czy będzie możliwa jego reprodukcja na każdym nośniku.

Jak powstaje grafika

PREZENTACJA
Dla powodzenia projektu kluczowym jest zrozumienie go przez klienta.
Właściciel marki chce czuć się z nią pewnie i bezpiecznie. Dlatego przygotowuję prezentację, która ukazuje znak oraz ilustruje tok myślenia, który doprowadził do jego stworzenia. Prezentacja zawiera także podstawowe formy znaku, jest wstępem do późniejszego stworzenia brandbooka.

Jak powstaje grafika

WDROŻENIE
Po uzyskaniu akceptacji projektu przez klienta, zaczynamy tworzyć kolejne elementy świata marki. Ilość materiałów do wykonania dobieramy według indywidualnych potrzeb. Ważne, by wdrożenie projektu następowało w ustalonej kolejności oraz w ramach spójnego systemu (zdarza się, że np. strona internetowa jest zlecana firmie zewnętrznej i należy dopilnować, by firma ta utrzymała projekt
w ustalonej stylistyce).
Zawsze rekomenduję wykonanie księgi znaku (choćby najprostszej), która porządkuje informacje o marce.

Jak powstaje grafika